Vuoden 2019 teema: Vihreä SUHK

Suomen Urheiluhierontakeskuksen vuoden 2019 teemaksi on valittu ”Vihreä SUHK ”. Ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutus ympäristöön, eläimiin ja koko planeettamme tulevaisuuteen on ollut jo monen vuoden aikana vahvasti esillä mediassa. Vaikka isoimmat vaikutukset saadaan aikaiseksi kansainvälisellä pelikentällä, on tärkeää ymmärtää, että jokaisen yksilön valinnat ohjaavat poliittisia päätöksiä ja yritysmaailmaa.
Suomessa tietoisuus ympäristövaikutuksista on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana ja konkreettisia tekoja näkee päivittäin. Monella meistä on suora yhteys luontoon ja ensimmäiset myönteiset kokemuksemme luonnosta olemme saaneet hyvin nuorina. Tiedänkin monen suomalaisen olevan yhtä mieltä kanssani siitä, että luonnon monimuotoisuuden ja kauneuden turvaaminen tuleville sukupolville on yksi tärkeimpiä tehtäviämme.  Lopputulema tuleekin vahvasti muokkaamaan tulevaisuuden käsitystä meistä: olimmeko itsekeskeisiä, omiin tapoihimme kangistuneita koneita vai pystyimmekö muokkautumaan suuremman hyvän puolesta?
Vihreä SUHK on meidän kaikkien SUHKilaisten tapa ottaa enemmän vastuuta tekemisestämme. Tueksemme valitsimme HSY:n ja Ekokompassin, joka on pk-yrityksille ja tapahtumille suunniteltu ympäristöjärjestelmä ja sertifioija.
Suomen Urheiluhierontakeskuksen ympäristötavoitteet ovat:
·         olla Suomen vähiten ympäristöä kuormittava fysioterapia- ja hieronta-alalla toimiva yritys hoidon keskimääräisellä kuormituksella mitattuna
·         laatia ympäristöohjelma koko yritykselle, johon kaikki toimipaikat ja SUHKissa työskentelevät sitoutuvat
·         kommunikoida ympäristöohjelman tavoitteet kaikille SUHKin palveluita mahdollistaville (tavarantoimittajat, vuokranantajat yms.)
·         jatkuvasti kehittää toimintaa yhä ympäristöystävällisemmäksi ja priorisoida vihreitä valintoja
Jokaisesta toimipisteestä on valittu ekovastaavat, joiden tehtävänä on perehdyttää toimipisteen henkilöstöä uusista toimintatavoista. Ekovastaavat ovat Tuomas Hämäläinen, Iida Viitanen, Mikko Ojala, Marko Kaarne sekä Essi Markelin. Kiitos!
Tulen kirjoittamaan vuoden aikana blogiimme projektin etenemisestä. Aina kun näet vihreän SUHKin logon tiedät, että viestintä liittyy jollain tavalla tähän aiheeseen. Haluan myös omalta kohdaltani haastaa muita pk-yrityksiä mukaan ympäristöystävällisempään toimintaan niukasta ajasta ja resursseista huolimatta. Jos yksikin teistä saa blogista tai SUHKin ympäristöohjelmasta uusia ajatuksia omaan toimintaanne koen, että olemme onnistuneet tuplasti ensi vuoden teemassa!
Parhain terveisin,
Petter Meyer
Suomen Urheiluhierontakeskus
Toimitusjohtaja