Osteopati

Osteopati

Vad är osteopati?

Med ortopedisk osteopati menas vårdnad av störnings- och smärttillstånd i stöd- och rörelseorganen. En osteopat använder sig främst av mobilisation och manipulation, men även teknisk massage, rörelsevård och lämpliga hemövningar är vanliga.

Den kliniska undersökning hör till osteopatens specialområden. Man kan endast rikta vården mot ett specifikt område och utesluta riskfaktorer som stör behandlingen om man först utfört en noggran undersökning. Vår yrkesgrupp baserar sig på fakta som forskats av västerländsk medicinvetenskap, och den kliniska undersökningen görs alltid utifrån kunskap inom funktionell anatomi, röntgendiagnostik och neurologi. En ortopedisk osteopat har en utbildning som ger färdigheten att utföra hundratals kliniska tester. 

Om osteopaten anser att problemet borde undersökas vidare riktas personen till en special- eller allmänläkare. Osteopaten skriver ett utlåtande om vad som orsakar symptomen och förkortar på detta sätt vårdprocessen.

M.h.a. osteopati kan man vårda:

– Nack-, skulder- och huvudvärk. Migren. – Armbågs- och axelbesvär. – Smärttillstånd i handleden. – Besvär i finger- och tåleder. – Besvär i foten, hälen eller fotsulan – Fotleds-, knä- och höftproblem – Ryggsmärtor, ischias och ryggskott (lumbago) – Statiska tillstånd i tuggmuskeln eller käkleden – Smärtor och domningar i extremiteter

 

Osteopati har både genom studier och praktik bevisats vara ett fungerande, tryggt och kostnadseffektivt behandlingsalternativ. Vanligtvis uppnås bra resultat inom en kort tid.