Fysioterapi

Fysioterapi

Vad är fysioterapi?

Syftet med fysioterapi är att uppehålla och förbättra människans funktions- och rörelseförmåga samt att bedöma och behandla sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Det är ofta fråga om ett rörelsehinder som uppstått som en följd av en olycka, ett medfött fel eller åldrande. Fysioterapeutens uppgift är att hjälpa patienten att klara av sin vardag trots hindret. Detta sker främst genom fysioterapeutisk rådgivning, terapeutisk träning eller manuell terapi. Som smärtbehandling används bl.a. fysikaliska behandlingar.

Inom fysioterapi undersöks patientens hälsa, rörlighet, funktionsförmåga och funktionshinder i patientens vardagliga miljö. Utgånde från undersökningen läggs en behandlingsplan upp och planen kontrolleras och uppdateras med jämna mellanrum. Fysioterapeuten kartlägger även kundens behov av olika hjälpmedel och ger instruktioner till deras användning. Patienten lärs att själv ta hand om och förbättra sin hälsa och leva med sitt rörelsehinder på bästa möjlilga sätt.

En fysioterapeut är en legitimerad yrkesutövare inom hälsovården och har avlagt högskoleexamen.

FPA stöder fysioterapibehandlingar om patienten har läkarremiss.